Maguerite

7 Tháng Sáu, 2021

Vấn đề

Marguerite là một thương hiệu mới chủ yếu dành cho nhiều khách hàng trẻ tuổi – những cô gái trẻ với tầng lớp trung lưu. Vì lý do này, Marguerite cần một sự khác biệt trong cảm thức để thu hút các cô gái trẻ.

Giải pháp

Cách tiếp cận của Wisdom là tạo ra một nền tảng thương hiệu trẻ trung hơn, tràn đầy năng lượng hơn. Chúng tôi chủ yếu tiếp cận thông qua phương tiện truyền thông và cơ chế trò chơi.

Kết quả

  • Tiếp cận: 100,000 người.
  • Số fan tăng trưởng: 32,386 người.

 

 

Vấn đề của doanh nghiệp bạn là gì? Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn.