Mai Linh Logistic

7 Tháng Sáu, 2021

Bối cảnh

Ngành vận chuyển hàng hoá tuy nhiều tên tuổi quen thuộc trên thị trường những vẫn còn những khoảng trống trong phân khúc từ 30kg trở lên mà ở đó những thương hiệu nhỏ không đủ sức cạnh tranh do hạn chế trong cơ sở hạ tầng; các doanh nghiệp logistics truyền thống lại quá cồng kềnh để thích ứng trước các nhu cầu mới. Đây đồng thời cũng là cơ hội thâm nhập cho Mai Linh Logistics – đơn vị kế thừa những lợi điểm vàng của hệ sinh thái dịch vụ trải dài suốt 63 tỉnh thành và 4 huyện đảo.  

Giải pháp

Xây dựng chiến lược dài hạn và hệ thống nhận diện thương hiệu cho Mai Linh Logistic.

Hạng mục thực hiện

  • Tư vấn chiến lược thương hiệu: kiến trúc thương hiệu, tuyên ngôn giá trị, ý tưởng thương hiệu, thông điệp thương hiệu, đặc tính thương hiệu, niềm tin thương hiệu.
  • Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu: logo, màu sắc thương hiệu, định hướng hình ảnh, họa tiết chính của thương hiệu, font chữ, ứng dụng lên các ấn phẩm truyền thông.

Kết quả

  • Ứng dụng thành công kiến trúc hình cây dù (umbrella brand) cho thương hiệu vận chuyển Mai Linh Logistic.
  • Phát triển thành công tuyên ngôn thương hiệu “An Toàn – Nhanh chóng – Tiết kiệm” trên thị trường với tầm nhìn “Trở thành top 10 công ty Logistic cung cấp dịch Logistic hàng đầu vào năm 2025 thông qua ứng dụng công nghệ – đổi mới sáng tạo ngành dịch vụ chuyển phát Việt Nam trong phân khúc 30kg trở lên”. 
  • Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Mai Linh Logistic.

 

Vấn đề của doanh nghiệp bạn là gì? Hãy liên với chung tôi để nhận tư vấn.