NCB

10 Tháng Mười Một, 2020

Bối cảnh

NCB đã trải qua sự chuyển đổi thông qua việc mua lại doanh nghiệp. Ngân hàng cần một chiến lược thương hiệu mới để có thể nói lên việc họ là ai, cũng như một kế hoạch truyền thông để theo dõi và hỗ trợ các hoạt động thương mại tại các chi nhánh và nội bộ.

 

Giải pháp

Những gì ngân hàng cần lúc này là một hướng dẫn rõ ràng về cách truyền thông thương hiệu mới thật hiệu quả đến tất cả nhân viên tiếp thị và nhân sự nội bộ. Để đạt được điều đó, các thuật ngữ thương hiệu cần được dịch sang ngôn ngữ bình thường cho các bộ phận khác nhau của ngân hàng và được đào tạo trong công việc hằng ngày.

 

Hạng mục thực hiện

  • Xây dựng thương hiệu: sau khi tái tạo thương hiệu trực quan, một chiến lược thương hiệu cũng được đề ra để đảm bảo sự hài hòa của bản sắc thương hiệu và ngôn ngữ thương hiệu. Thực hiện chiến lược thương hiệu NCB không chỉ là về các yếu tố được xác định về giao diện, mà còn là cách làm cho NCB hấp dẫn khách hàng thông qua ngôn ngữ và truyền thông thương hiệu một cách nhất quán.
  • Tiếp thị: một khái niệm chung cho cả năm 2017 và những năm tiếp theo đã được đưa ra sau cuộc phỏng vấn chuyên sâu với các bên liên quan để hỗ trợ và xây dựng các giá trị thương hiệu.

 

Kết quả

Chúng tôi xây dựng sự quan tâm của thương hiệu NCB như một ngân hàng kỹ thuật số cho người Việt Nam được cá nhân hóa và thông minh. Chiến lược thương hiệu cũng có thể sửa chữa quan niệm sai lầm về NCB là một ngân hàng nước ngoài.

 

 

Vấn đề của doanh nghiệp bạn là gì? Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn.